Maket Nedir, Model Nedir?

'Model ve Maket Yapımı' forumunda 1001Design tarafından 14 Mayıs 2008 tarihinde açılan konu

 1. 1001Design

  1001Design 330i ///M3 Design

  Katılım:
  28 Ekim 2006
  Mesaj:
  25,365

  [​IMG]

  Maket, Fransızca maquette kelimesinden dilimize girmiş bir sözcüktür. Sözlük
  anlamı, “bir dekorun, bir yapının, bir aygıtın, heykelin, vb. görünümüne ve oranlarına
  bağlı kalınarak küçültülmüş üç boyutlu örneği”.1 olarak verilmektedir.
  Model, yine Fransızca kökenli bir kelime olup Fransızca’daki modèle kelimesinden
  Türkçe’ye ve diğer dillere girmiştir. Sözlük anlamı “başvurulmak, benzeri yapılmak
  üzere seçilmiş şey”2. Heykelciliğe özel verilen tanımı ise “yontma, eritme ya da dökme
  yoluyla üretilmek üzere, toprak, balmumu, alçı vb bir maddeden örneği çıkarılan yapıt.
  Model aslıyla aynı boyutta olabileceği gibi, aslının küçültülmüşü ya da büyültülmüşü de
  olabilir.”3 Burada verilen tanım ışığında, Eski Mısır’da, mezarlarda bulunan insan
  figürleri de model olarak tanımlanmıştır. “Mısır’da, Eski İmparatorluk dönemi
  mastabalarında, erkek ya da kadınları iş başında betimleyen çoğu kez kireçtaşından
  heykelciklere rastlandı. Bu tür modellerin en yaygın olduğu dönem Orta
  İmparatorluk’tur; çok sayıda insan figürünün yer aldığı maketlerde gerçek anlamda
  gündelik yaşam sahneleri canlandırılır......Eski Mısırlılar’ın gündelik yaşamı üzerine
  değerli bilgiler veren bu modeller aynı zamanda büyü değeri de taşırlar....”4
  Model uçakçılık ise uçakların küçültülmüş modellerini yapma ve kullanma tekniği ve
  uygulaması olarak tanımlanmıştır.5 Çeşitli bölümleri vardır: uçakları inceleme ve yapma,
  uçuş halinde deneme ve ayar, yarışma. Yarışlarda çeşitli kategoriler vardır, serbest uçuş
  (planörler, motorlu modeller, lastik motorlu uçaklar), kontrollü çembersel uçuşlar (hız,
  akrobasi, çarpışma, izleme yarışı ya da team racing), radyokumanda (akrobasi, iniş uçuşu,
  kule çevresinde yarış, uçan maketler).Bir model uçak motorlu olabileceği gib motorsuz
  da olabilmektedir.
  Maket uçak, dost ya da düşman hava kuvvetlerinde hizmet veren her tür askeri uçağın
  küçük ölçekli maketi ya da kopyası anlamında tanımlanmıştır.6


  ::::::::::::::::::::::::::::::::::
  1 Maket maddesi, Büyük Larousse, Cilt 15, s 7695
  2 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8244
  3 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8244
  4 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8245
  5 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8247
  6 Maket-uçak maddesi, Büyük Larousse, Cilt 15, s 7695


  [​IMG]

  Britanya, modern anlamda, günümüz maketçilik anlayışının şekillendiği, çok önemli
  eserlerin üretildiği bir ülkedir. Günümüz maket anlayışı ve tarzı Britanya’dan dünyaya
  yayılmıştır. Hemen peşi sıra ABD ve diğer bazı Avrupa ve daha sonra Uzakdoğu ülkeleri
  gelmektedir. İngilizce’de tüm bu yukarda saydığımız faaliyetler model kelimesiyle
  anlatılır. İngilizce’de kavramsal olarak maket veya model diye aynı işi anlatan iki ayrı
  kelime kullanılmaz. Tüm faaliyetler modelling, ürünler model ve bu işlerle uğraşan
  kişiler için de modeller tabirleri kullanılır. (Amerikalılar da sırasıyla, modeling, model ve
  modeler olarak, küçük bir yazım değişikliğiyle bunu kullanmaktadırlar).


  Bizim dilimizde ise her ikisi kullanılmaktadır. Kimilerine göre aralarında önemli anlam
  farkları da vardır. Türkçe’de, İngilizce’deki gibi, sadece model kelimesi kullanılsaydı pek
  çok anlamda kavram karmaşası meydana gelmemiş olacak ve yapılan işe basit bir şekilde
  model, modelcilik, modelci veya maket, maketçilik, maketçi, tabirleriyle anlamı bir
  kelime ile verilebilecekti.
  O halde Türkçe’de maket ne demektir, model ne demektir ve bu hobiyi hangisi daha iyi
  anlatır?
  Tarihsel olarak, maket, gerçeğine sadık kalınarak yapılmış, gerçeğine uygun bir biçimde
  ölçekli olarak küçültülmüş, montaj boyama vb gibi işler gerektiren, plastik, metal veya
  herhangi bir malzemeden yapılmış, ürünlere verilen isim olmuştur. Türkçede yıllardır bu
  aktiviteyi, bu hobiyi, anlatmak için maket kelimesi kullanılmaktadır. Biz de 1986
  yılından beri, 20 yıldır, yaptığımız işi bu şekilde adlandırmaktayız.
  Bazı kesimler de uçak vb gemi uzaktan kumandayla veya lastikle hareket eden (uçan
  veya yüzen) ürünleri model kelimesiyle tanımlamış ve bir fark olduğunu iddia etmişlerdir. Kimileri maket ve model arasındaki ayrımın, ürünün statik ve dinamik
  olmasıyla alakalı olduğunu iddia etmiştir. Bu görüşe göre maket statiktir, hareket eden,
  giden, yüzen veya uçan şeyler modeldir.7 Bu ayrım her ne kadar ne yukardaki Türkçe
  tanımlamalarla ne de kelime kaynağı olarak İngilizce konuşulan dünyadaki
  tanımlamalara uymasa da Türkçe’de bazı kişiler ve kesimler tarafından bu kavramsal
  “fark” ısrarla dile getirilmekte ve savunulmaktadır.
  Yukarıda, ansiklopedik olarak maket ve model tanımlarını vermiştik. Buradan da
  görüldüğü üzere, aslında geniş anlamda iki kelime de aynı faaliyeti anlatmaktadır. Fakat
  yıllar içerisinde kullanım tercihlerinin kemikleşmesiyle yeni anlamlar da kazanmışlar
  bazen yanlış yeni anlamlar da tanımlarına katılmaya çalışılmıştır. Zaman içinde, bir dile,
  yabancı bir dilden giren bir kelimenin veya tabirin değişik anlamlar kazanması olağan bir
  durum olarak görülebilir. Özellikle bu kelime veya tabir, belli bir kesime daha çok hitap
  eden, teknik bir kelime veya tabirse, bunu anlamlandırmak veya yeni anlamlar katmak da
  bu ufak kesimce geliştirilir ve sorgusuz sualsiz büyük kesimlerin dilinde günlük
  kullanımda yerini alır.
  Aslında, Türkçe’ye pek çok kelime yanlış veya farklı anlamlar kazanarak girmiş ve
  yanlışta ısrar neticesinde kendi kendine anlamını kabul ettirmiş ve doğru görünmeye
  başlamıştır. Bir konuda yıllarca ısrar edilirse elbette o konuda bir gerçek payı aranır veya
  o konu kendi gerçekliğini yaratır. Örneğin Türkçe’de İngiltere diye yaygın olarak
  kullanılan ülke isminin aslı Britanya olmalıdır. İngiltere, Birleşik Krallık, Büyük Britanya
  veya kısaca Britanya diye bilinen ülkeyi oluşturan dört bölümden biridir (İngiltere,
  İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda). Elbette bunun çok eski tarihsel bir sebebi vardır fakat
  sonuç olarak, günümüzde bu ülkenin adı bu değildir ve Türkçe’de büyük oranda yanlışta
  ısrarla İngiltere kullanılır. Farklı bir alandan örnek vermek gerekirse, milletçe çok
  sevdiğimiz kurt ve önümüze gelen her köpeğe birşey kurdu, veya kurt kırması vs gibi
  isimler yakıştırmak. Öncelikle şunu kesinlikle söylemek gerekir hiçbir köpek kurt
  değildir. Bu bilimsel bir gerçektir ve tartışılması abesle iştigaldir. Bir köpeğin duruşu,
  suratı kurt gibi olabilir ama bir kurt ile köpek arasında genetik olarak onbinlerce yıl önce
  ayrılmış bir yol, dolayısıyla büyük fark vardır. Kurt köpeği diye yaygın olarak işaret
  edilen köpek aslında orjinal ismiyle German Shepherd Dog, yani Alman Çoban
  Köpeği’dir. Aynı şekilde, Siberian Husky cinsi köpekler de Türkçe’de yanlış bir şekilde
  Sibirya Kurdu diye bilinir. Bu listeyi Belçika kurdu, vs gibi sahte kurt tanımlamalarıyla
  uzatmak mümkündür. Dilimizde yaşanan bu sorunun aslında temelinde farklı dillerden,
  özellikle uzmanlık isteyen, adlandırılması uzmanlarca yapılması gereken kavramların,
  tarihsel sebeplerle veya basit anlamda ilgisizlik ve bilgisizlik neticesinde dilimize
  sokulmuş olması ve yanlışta ısrara devam edilmesidir. Bu bazen yukardaki örneklerde
  olduğu gibi tamamiyle yanlış olabileceği gibi maket model kavramlarının durumunda
  olduğu gibi, aslında yanlış olmayan ama birbiri yerine kullanılabilen ve bir anlamda
  gereksiz bir kavram karmaşası yaratan mahiyette de olabilmektedir.

  ::::::::::::::::::
  7 Gemi yapım işleriyle uğraşan bir maketçi şöyle demiştir: “Gemi maketi ile modeli ayrı şeylerdir. Model
  bir geminin ölçekli olarak yeniden yapılmasıdır. Tıpkı harita gibi 1/1000’lik bir ölçekte her parçanın
  aynının yapılmasıdır. Üstelik modelin yüzmesi de gerekir”.


  Tarihsel olarak, maket, gerçeğine sadık kalınarak yapılmış, gerçeğine uygun bir biçimde
  ölçekli olarak küçültülmüş, montaj boyama vb gibi işler gerektiren, plastik, metal veya
  herhangi bir malzemeden yapılmış, ürünlere verilen isim olmuştur. Türkçe’de yıllardır bu
  aktiviteyi, bu hobiyi, anlatmak için maket kelimesi kullanılmaktadır. Biz de 1986
  yılından beri, 20 yıldır, yaptığımız işi bu şekilde adlandırmaktayız. Kanımızca, bu bir
  derece de tercih ve yılların getirdiği bir alışkanlık meselesidir. Maket ve model arasında
  ayrım olduğundan yola çıkarak, yapay ve dayanaksız bir tartışma hedefleyen çabalar da
  yersiz ve gereksizdir. Sonuç itibarıyle baktığınızda, hem her iki kelimenin çıktığı orjinal
  dildeki anlamları ve yaygın olarak kullanıldığı İngilizce’de kullanımı, hem de Türkçe
  ansiklopedik anlamları geniş anlamda aynı faaliyete işaret eder.


  ::::::::::::::::::::::::::::::::::
  1 Maket maddesi, Büyük Larousse, Cilt 15, s 7695
  2 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8244
  3 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8244
  4 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8245
  5 Model maddesi, Büyük Larousse, Cilt 16, s 8247
  6 Maket-uçak maddesi, Büyük Larousse, Cilt 15, s 7695
   
 2. χ∂αηтє23χ

  χ∂αηтє23χ Schizophrene

  Katılım:
  5 Ocak 2008
  Mesaj:
  5,154
 3. Liberty59

  Liberty59 A/Y

  Katılım:
  30 Aralık 2006
  Mesaj:
  2,603

  eline sağlık.
   
 4. Kablo Yığ

  Kablo Yığ Banned

  Katılım:
  10 Mart 2009
  Mesaj:
  60

  yeni başlayacaklar için ne kadar faydalı bilgiler!
   
 5. blackblut

  blackblut New Member

  Katılım:
  21 Aralık 2007
  Mesaj:
  297

  eline sağlık
   

Bu Sayfayı Paylaş